คนรุ่นใหม่มีเกณฑ์อะไรอีกในการพิจารณาเลือกงานและองค์กรที่จะทำงาน

1. เงินเดือน ผลตอบแทนจากทุกการลงแรงทำงาน แน่นอนว่าทุกคนต้องโฟกัสที่เรื่องของค่าตอบแทนเป็นสำคัญอยู่แล้ว เพราะมันเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตตลอดทั้งเดือน ไม่ว่าจะค่าผ่อน (เช่า) บ้าน, ค่าผ่อนรถ, ค่ากิน, ค่าเดินทาง, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์, จ่ายหนี้ ฯลฯ ซึ่งความคาดหวังของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะพนักงานบริษัทในเมืองใหญ่ ก็คือฐานเงินเดือนขั้นต่ำตามวุฒิการศึกษา (ปริญญาตรี) หรืออาจเป็นค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลกับทั้งตำแหน่งงาน ภาระหน้าที่การงาน ค่าครองชีพ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 2. สวัสดิการ เงินเดือนเป็นเพียงพื้นฐานขั้นต้นของผลตอบแทนจากการทำงาน ซึ่งนอกจากเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว คนทำงานก็ยังสนใจเรื่องสวัสดิการที่บริษัทจะเสนอให้มากเช่นกัน สวัสดิการคือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เป็นประจำ เพื่อความสะดวก ความมั่นคง ในการทำงาน และเป็นหลักประกันที่แน่นอนยิ่งขึ้นในการดำเนินชีวิต เช่น ประกันภัย ประกันชีวิต เงินสบทบเมื่อเกษียณอายุ ค่าล่วงเวลา โบนัส หรืออื่น ๆ ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่คนทำงานควรสอบถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่บริษัทเสนอ พิจารณาหรือต่อรองก่อนที่จะตกลงเซ็นสัญญาเริ่มทำงาน 3. โอกาสในการก้าวหน้าและพัฒนาตนเอง นอกจากเรื่องของค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่น ๆ แล้ว คนรุ่นใหม่มองหาโอกาสดี ๆ นอกเหนือจากนั้น ซึ่งก็คือโอกาสในการก้าวหน้าและพัฒนาตนเองกับบริษัทที่ตนเองตั้งใจจะร่วมงานด้วย บางบริษัทมีนโยบายพิเศษอย่างการสนับสนุนโอกาสในการศึกษาต่อ …

Read More คนรุ่นใหม่มีเกณฑ์อะไรอีกในการพิจารณาเลือกงานและองค์กรที่จะทำงาน